diari en blanc
diari en blanc

instal·lació diari en blanc
instal·lació diari en blanc

el joc
el joc

diari en blanc
diari en blanc

1/19